Publieke consultatie van het General Framework van het product Tertiary Control Non-Reserved Power (piloot project Bidladder)


09-03-2017

In geval van een resterend onevenwicht binnen de Belgische regelzone doet Elia, via de “balancing markt” beroep op zowel gereserveerd (zoals de R3 contracten, CIPU, R3 Non-Cipu en ICH contracten) evenals niet-gereserveerd vermogen (de zogenoemde “vrije biedingen”). Op heden kunnen deze vrije biedingen enkel worden geleverd door resterende flexibiliteit op grote productie eenheden (de zogenoemde “CIPU eenheden”).

Elia heeft als ambitie de mogelijkheid te creëren voor de netgebruikers, aggregatoren en kleinere productie eenheden om hun flexibiliteit aan te bieden en vrije biedingen te doen op de balancing markt.

Met deze doelstelling lanceerde Elia het product “Tertiary Control Non-Reserved Power” (destijds voorgesteld in het project “Bidladder” in het kader waarvan de non-CIPU marktspelers de mogelijkheid zullen hebben, vanaf 30 juni 2017, de flexibiliteit op de balancing markt aan te bieden vanaf toegangspunten van het Elia net. 

Deze openbare raadpleging betreft het voorstel van General Framework voor het product “Tertiary Control Non-Reserved Power” dat in werking zal treden vanaf 30 juni 2017. Elia herinnert eraan dat deze versie van het General Framework slechts betrekking heeft op flexibiliteit die kan geactiveerd worden zonder “Transfer of Energy” (of ToE) in afwachting van een aanpassing van het wettelijk kader dat zal toelaten, via een “Balancing Service Provider, flexibiliteit aan te bieden op de balancing markt zonder een voorafgaand akkoord met de leverancier en zonder dat ze zelf verantwoordelijk zijn van hun evenwicht voor het toegangs/leveringspunt.

De marktpartijen hebben reeds via verschillende interacties hun opmerkingen en suggesties over het concept van het product kunnen overmaken. Deze consultatie betreft alleen het General Framework dat de principes omschrijft die voortvloeien uit dit design dat reeds werd geconsulteerd en betreft dus niet meer de designelementen.

Het General Framework ligt nu voor ter publieke consultatie tot en met 31 maart 2017.

De praktische details om deel te nemen aan de publieke consultatie zijn beschikbaar op de website van de Elia.