Persbericht: gereglementeerde info


04-04-2017

Naar aanleiding van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ten behoeve van het personeel van Elia System Operator NV en van haar Belgische dochtervennootschappen, die op 23 maart 2017 werd vastgesteld voor notaris, werden 9.861 nieuwe aandelen van Elia System Operator NV uitgegeven.