Elia start hechtere samenwerking rond veiligheid met contractors


05-04-2017

Met meer dan 120 aanwezigen vorige week op de tweede Contractors’ day, kende het veiligheidsproject een stevige aftrap. Het is het startpunt voor een hechtere samenwerking op vlak van veiligheid met de Elia-contractors. Er ging dan ook een jaar van intensieve voorbereiding aan vooraf.

Zo werden er nieuwe trainingspakketten uitgewerkt, met e-learning modules en andere leermethodes op maat van elk werkprofiel. Vijf pilootprojecten op het terrein lieten toe om de nieuwe methode voor het in kaart brengen van ‘High Safety Risks’ op punt te stellen. Samenwerkingscontracten en Service Level Agreements werden onder de loep genomen op vlak van veiligheidsprestaties.

Vanaf april gaat de nieuwe manier van werken stapsgewijs in voege, in eerste fase bij 48 lopende projecten op het terrein. De verstrengde veiligheidsaanpak bestaat globaal uit drie luiken:

  • Ten eerste is er het beter identificeren en beheren van situaties met verhoogd risico ( High Safety Risks).
  • Daarnaast is er een traject om de competenties van werkleiders te versterken.
  • Tenslotte veranderen de toelatings- en evaluatieprocedures bij aankoop, met strikte drempels op vlak van veiligheidsprestaties.

Er zal een permanente uitwisseling zijn van veiligheidsinformatie, met safety alerts, mogelijkheden voor feedback en afstemmingsmeetings op verschillende niveaus.

Chris Peeters, CEO van Elia, onderstreepte zijn persoonlijke betrokkenheid: “ Dit traject was gestart voordat ik aantrad, maar we hebben beslist het nog centraler in onze strategie te plaatsen. We kunnen en mogen op vlak van veiligheid geen enkel compromis maken. Investeren in veiligheid is geen kost, maar een blijk van respect voor de mensen met wie je werkt.”