Elia trekt 380kV-hoogspanningskabels onder Boudewijnkanaal


25-04-2017

Elia is momenteel volop bezig met het trekken van 380kV-hoogspanningskabels in een tunnel onder het Boudewijnkanaal bij Zeebrugge. De ondergrondse 380kV-kabel loopt over een traject van 10 kilometer, waarvan een deel via een tunnel onder het Boudewijnkanaal, en is uniek in België.

Het bouwwerk maakt deel uit van het Stevin-project dat windenergie van zee aan land zal brengen, de bevoorrading in de regio versterkt en uitwisseling van energie met de UK via de onderzeese Nemokabel mogelijk zal maken.