ALEGrO: Elia nodigt buurtbewoners uit voor vier vragenmomenten om de resultaten van het Milieueffectenrapport voor te leggen


10-05-2017

De verantwoordelijken van Elia zullen de resultaten van het Milieueffectenrapport (MER) voorleggen. Daarnaast zullen ze ook het finale project voorstellen, waarvoor de vergunningen werden aangevraagd bij het Waals Gewest.Elia neemt het initiatief om in samenwerking met de vier steden en gemeenten die bij het project betrokken zijn tijdens vragenmomenten deze informatie verder toe te lichten.