Markt primaire reserves wordt uitgebreid naar nieuwe technologieën


03-05-2017

Sinds 1 mei 2017 geldt bij Elia een nieuw contractueel kader voor de levering van primaire reserves voor frequentieregeling (‘FCR’ of ‘R1’). Dit biedt leveranciers meer flexibiliteit in het aanbieden van eventuele combinaties die zij in portefeuille hebben.

Bovendien kunnen marktpartijen nu ook primaire reserve leveren via hulpbronnen met een beperkte energieopslag zoals batterijen. 

Deze evolutie kadert binnen het meerjarenplan dat ELIA begin 2016 uitwerkte; in nauwe samenwerking met de betrokken distributienetbeheerders en marktpartijen. Dit plan heeft als doel om het FCR-product (‘R1’) voor alle technologieën open te stellen (inclusief beheer van de vraagzijde en hulpbronnen met beperkte energieopslag zoals batterijen), ongeacht het aansluitingspunt (TSO/DSO) of het type leverancier (BSP/BRP).

Een eerste fase van het plan werd in augustus 2016 al met succes gerealiseerd toen ELIA een eerste aanpassing van de regels voorstelde. Sindsdien kan elke leverancier alle diensten leveren op het vlak van primaire frequentieregeling, ongeacht het aansluitingspunt van de betrokken hulpbron.

Het nieuwe plan werd ontwikkeld om een antwoord te bieden op recente evoluties in het Belgische productiepark. Met de komst van nieuwe technologieën- zoals batterijen- stelt ELIA een toename vast van flexibele bronnen die primaire reserve kunnen leveren, terwijl elk van deze bronnen specifieke technische kenmerken heeft.

Dankzij de toepassing van deze nieuwe regels is de belangrijkste doelstelling verwezenlijkt. Daarmee is ELIA één van de pioniers op het vlak van de integratie van gedecentraliseerde bronnen van flexibiliteit op de Europese markt.