Publieke consultatie: Elia voorstel voor drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D


19-05-2017

De implementatie in België van de Europese Netwerkcodes is al geruime tijd het onderwerp van overleg met de betrokken stakeholders via de Elia Users’ Group.

Een belangrijk thema is de onderverdeling van alle productie-installaties (> 800W) in 4 klassen (de zogenaamde types A, B, C en D) en het vastleggen van de drempelwaarden tussen deze types. Naargelang tot welke type een installatie behoort, zijn strenge of minder strenge aansluitingsvereisten van toepassing volgens de Europese netwerk codes. 

Als volgende stap in het implementatieproces organiseert Elia dan ook een publieke consultatie over het Elia-voorstel met betrekking tot de drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D, conform artikel 5 van de Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (‘NC RfG’).

Deze consultatie dient om feedback van stakeholders op dit voorstel te ontvangen. De consultatie periode zal duren van 19 mei tot 20 juni 2017, 18:00.

Het consultatiedocument en meer informatie zijn beschikbaar op de Elia publieke consultatie webpagina.