Go-Live BidLadder project


28-06-2017

Verdere marktopening voor flexibiteit komende van demand response en decentrale productie

BidLadder is een marktplatform dat Elia ontwikkelt met de ambitie om op termijn alle marktactoren, ongeacht het spanningsniveau waarop ze aangesloten zijn of hun onderliggende technologie (productie of vraagbeheer), in staat te stellen om Elia alle flexibiliteit aan te bieden waarover ze in hun portefeuille beschikken. BidLadder zal Elia toelaten om de liquiditeit op de balancingmarkt nog verder te verhogen en deze markt zo technisch-economisch optimaal mogelijk laten te laten functioneren.

Vanaf vandaag is Elia klaar met het implementeren van een belangrijke eerste fase in het BidLadder-concept. Flexibiliteit komende van demand response of decentrale productie-eenheden (zgn. non-CIPU-eenheden) zal nu ook aan Elia aangeboden kunnen worden onder de vorm van “vrije biedingen”. Dit is een belangrijke stap in de verdere marktopening en het technologieneutraal maken van de balancingmarkt. Dit betekent dat men volumes kan aanbieden wanneer ze beschikbaar zijn aan een vrij te bepalen prijs. Deze volumes worden in concurrentie gesteld met de reeds bestaande vrije biedingen van grote productie-eenheden met een CIPU-contract.

Het aangepast contractueel en regulatoir kader zorgt er ook voor dat de flexibiliteit ook kan aangeboden worden door verschillende spelers, onder andere ook door onafhankelijke aggregatoren of de netgebruikers zelf.

In eerste instantie staat dit nieuwe product open voor volumes aangesloten op het Elia-net. Samen met de distributienetbeheerders streeft Elia naar een snelle toegang voor volumes aangesloten op de distributienetten.

“De ontwikkeling van het concept van BidLadder past in een toekomstvisie waarin het vraagbeheer en de decentrale productie een steeds grotere rol spelen in de flexibiliteit.” (P. Buijs, projectleider BidLadder)

Voor al uw vragen rond deelname aan de BidLadder of bijkomende informatie hieromtrent, staat uw Key Account Manager te uwer beschikking. Aarzel niet om ons te contacteren!