Consultatie over de gezamenlijke scenario's van ENTSO Gas & Electricity


06-10-2017

De beheerders van het Europese transmissienet voor gas en elektriciteit (ENTSO-E en ETNSOG) hebben een consultatie gelanceerd voor hun gezamenlijke scenario’s.

Voor het eerst hebben ENTSO-E en ENTSOG hun krachten en expertise gecombineerd om scenario’s uit te werken ter ondersteuning bij het nemen van beslissingen inzake investeringen in toekomstige infrastructuur. Deze gezamenlijke scenario’s beschrijven drie totaal verschillende manieren om naar koolstofarme energie toe te werken, geheel in lijn met de Europese doelstellingen.

Een nieuwe versie van het Ten Year Network Development Plan (TYNDP) zal eind 2018 gepubliceerd worden gebaseerd op deze energie scenario’s. Bovendien zal Elia in 2019 het volgende Federale Ontwikkelingsplan 2020-2030 indienen ter goedkeuring door de Minister van Energie. Bij de uitwerking van dit plan, zal Elia o.a. rekening houden met de TYNDP scenario’s.

In dit kader, nodigen we alle stakeholders en belanghebbenden uit om deel te nemen aan de consultatie van ENTSO-E over de TYNDP scenarios via de volgende link: http://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/

Let op: deze consultatie loopt vanaf 2 oktober 2017 tot en met 11 november 2017.