Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht en de voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)


13-11-2017

Elia start vandaag, maandag 13 november 2017, een formele publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht en de voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract).

In navolging van de wet van 13 juli 2017 dient Elia als transmissienetbeheerder de regels voor de organisatie van de energieoverdracht (hierna “Regels voor Energieoverdracht”) op te stellen en deze te consulteren met de marktpartijen.

Om de energieoverdracht te operationaliseren wordt tevens het ARP-contract aangepast. Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP-contract aan te passen met andere elementen: aanpassing van de definities conform de Verordening CACM en het ‘Multiple NEMO’ concept, het schrappen van het R2 non-CIPU piloot project, het verwijderen van ICH en de hantering van EIC-codes in de geautomatiseerde berichten gebruikt voor Nominaties 

Deze consultatie heeft als doel opmerkingen van de marktspelers te ontvangen die zij zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen. 

De consultatieperiode loopt van maandag 13 november tot en met vrijdag 8 december 2017 (18u00). 

Het consultatiedocument en meer informatie zijn beschikbaar op de Elia publieke consultatie webpagina.