Eerste publieke consultaties van de projecten PICASSO and MARI


21-11-2017

Europese projecten voor evenwichtsbeheer van elektriciteit PICASSO en MARI: eerste stakeholderconsultaties over het design van twee Europese platformen voor respectievelijk automatic frequency restoration reserves (aFRR of secundaire reserves) en manual frequency restoration reserves (mFRR of tertiaire reserves)

De Europese projecten voor evenwichtsbeheer van elektriciteit PICASSO* en MARI** lanceren individueel een eerste consultatie over het ontwerp van hun respectievelijke platformen. De timing van beide consultaties is gealigneerd en loopt van 21 november 12:00u tot 20 december 2017.

Het consultatiedocument en de bijhorende vragenlijst voor PICASSO zijn beschikbaar op de website van ENTSO-E  
Het consultatiedocument en de bijhorende vragenlijst voor MARI zijn beschikbaar op de website van ENTSO-E

In deze eerste consultatie worden verschillende opties voor de designaspecten voorgesteld aan de stakeholders. Aan stakeholders worden vervolgens hun visie en voorkeuren gevraagd. Op basis van de verkregen reacties zullen de leden van beide projecten hun finale ontwerp van de platformen voorbereiden. Stakeholders zullen vervolgens midden 2018 opnieuw geconsulteerd worden over deze finale ontwerpen.

Om het proces optimaal te laten verlopen, organiseert Elia op woensdag 6 december een workshop om de publieke consultaties van zowel het PICASSO als MARI te bespreken met Belgische stakeholders. De workshop zal plaatsvinden op 6 december 2017 van 9:00 tot 13:00u in de gebouwen van Elia, Keizerslaan 20, 1000 Brussel. Indien u graag deelneemt aan deze discussies, gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via Usersgroup@elia.be  ten laatste op 1 december. Specifieke vragen met betrekking tot de consultaties mogen ook steeds via hetzelfde e-mailadres direct aan Elia gericht worden.

* De volledige persmededeling voor het PICASSO project is beschikbaar via volgende link  (in het Engels).
** De volledige persmededeling voor het MARI project is beschikbaar via volgende link  (in het Engels).