Wintervooruitzicht België in het kader van het winterrapport van ENTSO-E


29-11-2017

Elia volgt de bevoorradingszekerheid voor België nauw op en sluit nieuwe prijspieken niet uit bij koude of onverwachte onbeschikbaarheden van productie-eenheden.

  • De voorspelde beschikbaarheid van zowel het Belgische als het Franse productiepark is beter dan vorige winter. 
  • Spanningen op de elektriciteitsmarkt kunnen leiden tot prijspieken. 
  • Bij een koudegolf in West-Europa, in combinatie met weinig wind/zon, is een activering van de strategische reserve niet uitgesloten.

Lees het persbericht