Bevoorradingszekerheidsstudie voor belgië - de nood aan strategische reserve winter 2018-19


30-11-2017

Elia heeft vandaag de probabilistische analyse gepubliceerd rond de bevoorradingszekerheid voor de winter 2018-19. Deze analyse geeft belangrijke informatie waarmee de federale minister van Energie rekening kan houden om een beslissing te nemen over het vereiste volume aan strategische reserve.

Na verschillende interacties met de stakeholders heeft Elia een aantal aanpassingen aangebracht in de gebruikte methodologie. Om transparant te communiceren publiceert Elia deze studie 6 weken voor de wettelijk voorziene datum.

In dit rapport worden bovenop het basisscenario enkele 'sensitiviteiten’ geanalyseerd. Deze ‘sensitiviteiten’ hebben voornamelijk betrekking op de beschikbaarheid van de kerncentrales in België en Frankrijk en op de bedrijfsomstandigheden van een bepaalde productie-eenheid (Drogenbos) in België. Uitgaande van deze gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid maar een grote impact op de Belgische bevoorradingszekerheid identificeert Elia voor de winter 2018‑19 een stevige behoefte aan strategisch reservevolume van 500 MW of 600 MW afhankelijk van de werking van de productie-eenheid Drogenbos.

De federale minister van Energie zal uiterlijk op 15 januari 2018 beslissen over het meest waarschijnlijke scenario en de daaruit voortvloeiende behoefte aan strategische reserve. Elia beveelt aan om het scenario met een lage waarschijnlijkheid en hoge impact te overwegen.

Merk op dat Elia's meest recente studie 'Electricity Scenarios for Belgium towards 2050' (gepubliceerd op 15 november) de behoeften van het systeem op de langere termijn onderzoekt. Met het oog op de geplande nucleaire uitstap in 2025, identificeert deze studie voor elk toekomstscenario op de lange termijn de behoefte aan extra regelbare (thermische) productiecapaciteit om de schok van de nucleaire exit te kunnen opvangen en de Belgische bevoorradingszekerheid te kunnen veiligstellen.

Lees het volledige rapport (in het Engels met een samenvatting in het Nederlands)