Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2018-2019


19-12-2017

In afwachting van een instructie van de Minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, lanceert Elia een openbare raadpleging over de "Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve" voor een inwerkingtreding ten laatste op 15 februari 2018.

De raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode loopt van dinsdag 19 december 2017 tot vrijdag 26 januari 2018, 18:00.