Elia publiceert de conclusies van een pilootproject R2 non-CIPU dat werd uitgevoerd in samenwerking met Actility, EDF Luminus en Next Kraftwerke


22-12-2017

Elia heeft in 2017 een piloot project “R2 non-CIPU” gerealiseerd samen met Actility, EDF Luminus en Next Kraftwerke. Elia heeft in 2017 een piloot project “R2 non-CIPU” gerealiseerd samen met Actility, EDF Luminus en Next Kraftwerke. Het doel van het piloot project was om te onderzoeken of kleine en gedecentraliseerde bronnen van flexibiliteit en vraagsturing geschikt zijn om “automatic Frequency Restoration Reserves” (aFRR) te leveren.

Een uiteenzetting van het piloot project samen met de conclusies zijn beschreven in het rapport. In het rapport zijn ook de resultaten van een assessment over de implicaties inzake de energieoverdracht opgenomen.

Op basis van de resultaten van het piloot project, is Elia van mening dat het wenselijk is om de aFRR markt te openen voor niet-CIPU flexibiliteit. Bijgevolg zal Elia een design nota voor aFRR ontwikkelingen, inclusief de technische en economische evaluatie van de implementatie van de energieoverdracht. Het voorstel voor het design zal gepresenteerd en geconsulteerd worden met de stakeholders in 2018.