Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht


26-03-2018

Elia start vandaag, maandag 26 maart 2018, een formele publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht.

De aanpassingen die in deze Regels voor Energieoverdracht worden doorgevoerd brengen enerzijds de opmerkingen van de vorige publieke consultatie in rekening en anderzijds de aanpassingen die het gevolg zijn van de beslissing B (1677) van de CREG houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken.

Deze consultatie heeft als doel opmerkingen van de marktspelers te ontvangen die zij zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen. 

De consultatieperiode loopt van maandag 26 maart tot en met maandag 9 april 2018. 

Het consultatiedocument en meer informatie zijn beschikbaar op de Elia publieke consultatie webpagina.