Publieke consultatie over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2019-2020


23-04-2018

Elia publiceert vandaag het consultatieverslag met de beschrijving van de methodologie, hypotheses en gegevens die gebruikt worden om het volume te bepalen voor de strategische reserve voor de winter 2019-2020.

Deze publieke consultatie wordt gehouden in het kader van het jaarlijkse proces voor de bepaling van het volume voor de strategische reserve, zoals omschreven in artikel 7bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (‘Elektriciteitswet’).

De analyse van Elia betreft de behoefte voor de winter 2019-2020 en geeft een indicatie voor de winters 2020-2021 en 2021-2022.

Elia wil alle marktpartijen en betrokken stakeholders zo duidelijk mogelijk informeren over de methodologie en gegevens voor de berekening van het nodige volume aan strategische reserve.

De stakeholders worden dus vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties door te geven. Zij krijgen hiervoor vier weken de tijd.De reacties worden ten laatste verwacht op 21 mei om 18 uur.

Meer informatie over deze publieke consultatie en hoe u eraan kunt deelnemen vindt u op de Elia-website via deze link.