Formele raadpleging met betrekking tot de het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke


08-05-2018

Vandaag 8 mei 2018 lanceert Elia de formele openbare raadplegingen met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract). Zo krijgen de marktpartijen die mogelijks een impact ondervinden van dit voorstel de kans om te reageren.


Vandaag 8 mei 2018 lanceert Elia de formele openbare raadplegingen met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract). Zo krijgen de marktpartijen die mogelijks een impact ondervinden van dit voorstel de kans om te reageren.

De voorgestelde wijzigingen in het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met de volgende thema’s:

- De toevoeging van de modaliteiten voor een specifieke toegangsverantwoordelijke die verantwoordelijk zal zijn voor het onevenwicht gelinkt aan een Offshore Interconnector
- De ingebruikname van een nieuwe grens tussen de Belgische Scheduling Area en de Britse Scheduling Area naar aanleiding van de nieuwe Offshore Interconnector tussen België en Groot-Brittannië
- Wijzigingen in het ARP-contract naar aanleiding van de vraag van de CREG vermeld in zijn beslissing (B) 1471
- De harmonisatie van de Baseline van alle SDR-producten voorzien door de functioneringsregels voor de strategische reserve vanaf 1 november 2018

Bovendien, stelt Elia enkele verbeteringen aan het ARP-contract voor om het zo in overeenstemming te brengen met de huidige procedures.

De consultatiedocumenten en bijkomende informatie omtrent deze raadplegingen zijn beschikbaar op de website van Elia.