Belangrijk bericht aan Belgische marktdeelnemers


31-05-2018

Beste partner/marktdeelnemer,

ENTSO-E is momenteel in overleg met ACER over de kwaliteit van de gegevens van de REMIT-rapportering. Een van de aspecten betreft de mogelijkheid tot identificatie van de marktdeelnemers van wie de transacties aan ACER worden gerapporteerd.

ACER heeft ENTSO-E en de nationale regulatoren gevraagd om een herinnering uit te sturen naar de marktdeelnemers om hen erop te wijzen dat, volgens REMIT, elke marktdeelnemer verplicht is zich te registreren met de codes die gebruikt worden voor zijn identificatie. Het gaat in het bijzonder om alle EIC-codes die gebruikt worden om aan ACER te rapporteren. Gelieve te controleren of u alle codes heeft geregistreerd die daarvoor gebruikt worden.

Bedankt voor uw medewerking.