Archeologische vondsten Nemo LInk voorgesteld


27-06-2018

Onder grote persbelangstelling heeft de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé de archeologische stukken voorgesteld die het voorbije jaar gevonden zijn langs het kabeltracé van Nemo Link, Elia’s toekomstige interconnector met Groot-Brittannië.

Het gaat vooral om oorlogstuig uit de eerste en tweede wereldoorlog dat gelokaliseerd en deels boven gehaald is tijdens zogenaamde UXO-campagnes (unexploded ordnance) die gevaarlijk springtuig detecteren. Belangrijkste vondst zijn brokstukken van een gecrashte B-17 bommenwerper. Om het onderzoek alle kansen te geven, is de kabelroute van Nemo Link ter hoogte van de crashsite met 14 meter opgeschoven.