Formele openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)


16-08-2018

Vandaag, augustus 16, 2018 lanceert Elia de formele openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract). Ze nodigt de betrokken marktpartijen om te reageren op dit voorstel. De voorgestelde wijzigingen in het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de energieoverdracht naar het marksegment van gereserveerd tertiair regelvermogen (eind 2018) en SDR (winterperiode 2019-2020).Bovendien, stelt Elia enkele verbeteringen aan het ARP-contract voor, gericht op de modernisering van de uitwisseling van contactinformatie.

De consultatiedocumenten en bijkomende informatie omtrent deze raadpleging zijn beschikbaar op de website van Elia.