Elia plaatst vogelkrullen op hoogspanningslijn van Awirs in samenwerking met Natagora


06-09-2018

Elia is gestart met het plaatsen van vogelkrullen op de nieuwe 220 kV hoogspanningslijn van Awirs in de buurt van Luik.

De bebakening wordt aangebracht over een afstand van 1,5 kilometer. Een vogelkrul is een bebakening die op de aardingskabel wordt gemonteerd en ervoor zorgt dat de hoogspanningslijn voor vogels zichtbaarder wordt. Zo neemt het risico op aanvliegingen af. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Waalse natuurvereniging Natagora. Ook in andere milieubeschermingsprojecten geeft Natagora advies aan Elia.