Federaal Ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030


11-10-2018

Elia organiseert een publieke consultatie over haar ontwerp van federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 en het bijbehorende milieueffectenrapport. Het voorliggende ontwerpplan bevat een raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit en beschrijft het investeringsprogramma dat wij als netbeheerder wensen uit te voeren om aan die behoeften tijdens de komende 10 jaar tegemoet te komen.De consultatie loopt van 15 oktober tot en met 15 december 2018. De consultatie biedt Elia de mogelijkheid om zich te informeren over de bekommernissen van het publiek en deze in aanmerking te nemen wanneer we de definitieve versie van het ontwikkelingsplan zullen opmaken.

Als u meer informatie wenst over het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030, kunt u de webpagina’s raadplegen.