Elia rondt succesvolle uitgifte af voor obligatielening van € 500 miljoen


08-01-2019

Elia System Operator nv (‘Elia’), de Belgische transmissienetbeheerder, heeft met succes een euro-obligatielening uitgegeven ter waarde van € 500 miljoen in het kader van haar EMTN-programma van € 5 miljard

Deze obligatielening ten belope van € 500 miljoen vervalt in 2026 en heeft een jaarlijkse coupon van 1,375%.

De opbrengsten van de uitgifte zullen aangewend worden voor de herfinanciering van een bestaande euro-obligatielening van € 500 miljoen die in mei 2019 vervalt.

Deze transactie bevestigt Elia’s aantrekkelijke positie op de internationale kapitaalmarkten, met een orderboek dat 4 maal overschreden was, en met 138 investeerders uit 21 landen.