Indicatieve planning voor veilingen van Vlaamse groene stroom certificaten en warmtekrachtcertificaten in 2019


30-01-2019

Als lokale transmissienetbeheerder in Vlaanderen en overeenkomstig de artikelen 7.1.6 § 2 en 7.1.7 § 2 van het energiedecreet van 8 mei 2009 betreffende het energiebeleid organiseert Elia in 2019 veilingen voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppelingscertificaten (GSC en WKC).

De indicatieve planning van de veilingen wordt hieronder weergegeven en kan in functie van onvoorziene omstandigheden nog wijzigen.

Veiling

Aankondiging door Elia

Deadline voor bieding door deelnemers

1 11 februari 2019 25 februari 2019
2 4 juni 2019 18 juni 2019
3 5 november 2019 19 november 2019