Publieke consultatie: De gewijzigde regels voor de nominatie van lange termijn fysieke transmissierechten voor de Channel regio


25-02-2019

Er zijn verscheidene nieuwe interconnectoren gepland op de grens tussen Groot-Brittannië en Frankrijk.

Daartoe hebben de TNBs van de Channel regio een gewijzigd voorstel opgesteld voor de nominatieregels voor PTR's op het niveau van de biedzonegrens, waardoor de GB-FR-grens generiek wordt. De raadpleging loopt van 25 februari tot 25 maart 2019 op de website van ENTSO-e.

Meer informatie omtrent deze raadpleging, alsook alle consultatiedocumenten, zijn beschikbaar op de Elia website.