Publieke consultatie: de regels voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit in het Channel regio (Channel Splitting Rules)


15-03-2019

Elia en de TNB's van het Channel Regio organiseren een openbare raadpleging (op de entso-e-website, van 15/3 tot 15/4/2019) over het voorstel voor de methodologie voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit overeenkomstig artikel 16 van de FCA-Verordening (Channel Splitting Rules).

Na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van een richtsnoer inzake de toewijzing van capaciteit op termijn (de FCA-verordening) hebben alle transmissiesysteembeheerders van het Channel Regio een voorstel ingediend voor de methodologie voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit overeenkomstig artikel 16 van de FCA-Verordening. De raadpleging loopt van 15 maart tot 15 april 2019 op de website van ENTSO-e.

Meer informatie omtrent deze raadpleging, alsook alle consultatiedocumenten, zijn beschikbaar op de Elia website.