Openbaarmaking conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007


26-03-2019

Naar aanleiding van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ten behoeve van het personeel van Elia System Operator NV en van haar Belgische dochtervennootschappen, die op 22 maart 2019 werd vastgesteld voor notaris, werden 9.776 nieuwe aandelen van Elia System Operator NV uitgegeven.

Lees het persbericht