Elia bekijkt aangepaste organisatiestructuur die toelaat om gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten in België te scheiden


08-04-2019

Elia overweegt de implementatie van een intern reorganisatieproject om Elia’s gereguleerde activiteiten in België te isoleren en te scheiden van haar niet-gereguleerde activiteiten.

This intention to change the group structure emanates from the new tariff methodology for 2020-2023 that includes a provision defining the impact on regulated tariffs of loans contracted to finance non-regulated activities of Elia (being all activities other than those regulated in Belgium).

Terzelfdertijd heeft de raad van bestuur van Elia unaniem beslist dat een buitengewone algemene vergadering zal worden bijeengeroepen op 21 mei 2019 met de vraag om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal van Elia te verhogen (toegestaan kapitaal).

Lees het persbericht