Publieke consultatie: berekeningsmethodologie voor de lange termijn marktcapaciteiten in de Core regio


10-06-2019

Elia en de TNB's van het Core Regio organiseren een openbare raadpleging (op de entso-e-website, van 10/06 tot 10/07/2019) over het voorstel voor de methodologie voor de berekening van de lange termijn marktcapaciteiten overeenkomstig artikel 10 van de FCA-Verordening.Na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van een richtsnoer inzake de toewijzing van capaciteit op termijn (de FCA-verordening) hebben alle transmissiesysteembeheerders van de Core Regio een voorstel ingediend voor de methodologie voor de berekening van de lange termijn marktcapaciteiten overeenkomstig artikel 10 van de FCA-Verordening. De raadpleging loopt van 10 juni tot 10 juli 2019 op de website van ENTSO-e.

Meer informatie omtrent deze raadpleging, alsook alle consultatiedocumenten, zijn beschikbaar op de Elia website.