Publieke consultatie: de regels voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit in het Core regio (Core Splitting Rules)


10-06-2019

Elia en de TNB's van het Core Regio organiseren een openbare raadpleging (op de entso-e-website, van 10/06 tot 10/7/2019) over het voorstel voor de methodologie voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit overeenkomstig artikel 16 van de FCA-Verordening (Core Splitting Rules).Na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van een richtsnoer inzake de toewijzing van capaciteit op termijn (de FCA-verordening) hebben alle transmissiesysteembeheerders van het Core Regio een voorstel ingediend voor de methodologie voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit overeenkomstig artikel 16 van de FCA-Verordening. De raadpleging loopt van 10 juni tot 10 juli 2019 op de website van ENTSO-e.

Meer informatie omtrent deze raadpleging, alsook alle consultatiedocumenten, zijn beschikbaar op de Elia website.