Publieke consultatie

Raadpleging Background & Documents

Raadpleging Periode

Raadpleging Type

Statuut

2018 - 2019      
Publieke consultatie betreffende alternatieve lange termijn allocatie- en nominatieregels voor de BE-GB grens voor het geval dat GB de interne energiemarkt zou verlaten 9 mei - 14 juni 2019 Raadpleging Open
Publieke consultatie over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2020-2021
26 april - 24 mei Raadpleging Open
Publieke consultatie met het oog op de indiening van een algemeen afwijkingsverzoek ten opzichte van de verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (“RfG”)
23 april - 22 mei 2019 Raadpleging
Open
Openbare raadpleging over de regels voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit in het Channel regio (Channel Splitting Rules)
15 maart - 15 april 2019
Raadpleging
Gesloten
Openbare raadpleging over de gewijzigde regels voor de nominatie van lange termijn fysieke transmissierechten voor de Channel regio
25 februari - 25 maart 2019 Raadpleging Gesloten

Beslissende elementen inzake de voorziene ontwikkelingen in het tariefvoorstel 2020-2023

13 februari - 13 maart 2019 Raadpleging Gesloten

Openbare raadpleging over de gegevens die worden gebruikt voor de studie naar de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit van het Belgische elektriciteitssysteem 

21 januari - 11 februari 2019 Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over de procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2019-2020  17 december - 25 januari 2018 Raadpleging Gesloten
Consultatie betreffende aternatieve day-ahead allocatie- en nominatieregels voor de BE-GB grens voor het geval dat GB de interne energiemarkt zou verlaten   16 november - 14 december 2018 Raadpleging Gesloten
Formele publieke consultatie over implementatieplan voor de evolutie naar een dagelijkse aankoop of mFRR 09 november - 05 december 2018 Raadpleging  Gesloten
Implementatie plan voor het nieuwe aFRR design en de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten 09 november - 05 december 2018 Raadpleging Gesloten
Formele publieke consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde wijzigingen aan de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten 15 oktober - 22 oktober 2018 Raadpleging Gesloten
Federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030 15 oktober - 15 december 2018   Raadpleging   Gesloten
Proposal for the exemption from the obligation to procure upward and downward balancing capacity for aFRR  separately  09 oktober - 10 november 2018 Raadpleging  Gesloten
Publieke consultatie in het kader van het netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (NC ER) 08 oktober - 19 november 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over hersteldiensten 08 oktober - 19 november 2018 Raadpleging Gesloten
Publieke raadpleging over EBGL artikel 29(3) 13 september - 13 november 2018  Raadpleging  Gesloten
Publieke raadpleging over EBGL artikels 30(1) en 30(3)  13 september - 13 november 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over het design van de ondersteunende dienst voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen 10 september - 05 oktober 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over het gemeenschappelijke voorstel voor gecoordineerde redispatching en compensatiehandel in de Core Capaciteitsberekeningsregio 05 september - 05 oktober 2018 Raadpleging Gesloten
Openbare raadpleging over het nieuwe aFRR-ontwerp 03 september - 30 september 2018 Raadpleging Gesloten
Strategische Reserves: basisgegevens voor de volumebepaling voor winter 2019-2020  27 augustus - 24 september 2018 Raadpleging Gesloten
Formele openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)  16 augustus - 06 september 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over het voorstel van Elia en Nemo Link Ltd voor Compensatie Regels tussen Elia en Nemo Link Ltd  20 juli - 20 augustus 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie met betrekking tot het voorstel van alle transmissienetbeheerders (TNBs) aangaande de verdere specificatie en harmonisatie van de onbalansverrekening  
16 juli - 28 september 2018  Raadpleging  Gesloten
Formele Raadpleging met betrekking tot de operationele overeenkomst voor het LFC-BLOK  10 juli - 21 augustus 2018 Raadpleging Gesloten
Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht  28 juni - 18 juli 2018  Raadpleging  Gesloten
Formele publieke consultatie met betrekking tot de studie “Study on the evolution towards a daily procurement of mFRR” 22 mei - 15 juni 2018  Raadpleging Gesloten
Wijzigingen ARP-contract 08 mei - 03 juni 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2019-2020  23 april 2018 -  21 mei 2018 Raadpleging   Gesloten
Publieke consultatie van het Contract ELIA-Supplier for the Exchange of Data Related to the Transfer of Energy  20 april 2018 - 11 mei 2018   Raadpleging    Gesloten  
Publieke consultatie van het General Framework van het product Tertiary Control Non-Reserved Power (Bidladder) 20 april 2018 - 11 mei 2018  Raadpleging    Gesloten
Formele publieke consultatie betreffende een studie over ‘Afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten’ 20 april 2018 - 22 mei 2018  Raadpleging   Gesloten 
Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht  26 maart 2018 - 09 april 2018  Raadpleging  Gesloten 
BRP-Contract  15 maart 2018 – 15 mei 2018  Raadpleging    Gesloten  
BSP Contracten  15 maart 2018 – 15 mei 2018 Raadpleging   Gesloten 
Voorstel voor een aangepast Federaal Technisch Reglement   15 maart 2018 – 16 april 2018  Raadpleging  Gesloten
Voorstellen voor 'Algemene eisen RfG, DCC, HVDC en Opslag'  15 maart 2018 – 23 april 2018  Raadpleging  Gesloten  
Publieke consultatie aangaande het voorstel van alle TNB’s voor het implementatiekader voor een Europees platform voor onbalansnetting 15 januari 2018 - 15 maart 2018 Raadpleging Gesloten

Openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel van het FCR Cooperation marketontwerp

15 januari 2018 - 15 februari 2018 Raadpleging Gesloten