Publieke consultatie

Raadpleging Background & Documents

Raadpleging Periode

Raadpleging Type

Statuut

2018 - 2019      
Formele publieke consultatie omtrent het wijzigingsvoorstel aan de T&C BRP met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee 16 augustus - 16 september 2019  Raadpleging Open
Formele publieke consultatie met betrekking tot de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht
17 juni - 15 juli 2019 Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie omtrent een studie betreffende de voorwaarden om de energieoverdracht op de DA/ID-markten mogelijk te maken 17 juni - 15 juli 2019 Raadpleging Gesloten
Openbare raadpleging over de berekeningsmethodologie voor de lange termijn marktcapaciteiten in de Core regio 10 juni - 10 juli 2019  Raadpleging  Gesloten
Openbare raadpleging over de regels voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit in het Core regio (Core Splitting Rules) 10 juni - 10 juli 2019  Raadpleging Gesloten
Public consultation on methodology for DGO allocation estimation on real-time (in het Engels)
8 juni - 8 juli 2019 Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie betreffende een voorstel voor een lijst van standaardproducten voor balanceringscapaciteit voor frequentieherstelreserves en vervangingsreserves  15 mei - 31 juli 2019  Raadpleging Open
Een publieke consultatie betreffende de methodologie voor een gecoöptimaliseerd proces voor de toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit voor het uitwisselen van balanceringsenergie of het delen van reserves 15 mei - 31 juli 2019 Raadpleging Open
Publieke consultatie betreffende alternatieve lange termijn allocatie- en nominatieregels voor de BE-GB grens voor het geval dat GB de interne energiemarkt zou verlaten 9 mei - 14 juni 2019 Raadpleging Open
Publieke consultatie over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2020-2021
26 april - 24 mei Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie met het oog op de indiening van een algemeen afwijkingsverzoek ten opzichte van de verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (“RfG”)
23 april - 22 mei 2019 Raadpleging
Gesloten
Openbare raadpleging over de regels voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit in het Channel regio (Channel Splitting Rules)
15 maart - 15 april 2019
Raadpleging
Gesloten
Openbare raadpleging over de gewijzigde regels voor de nominatie van lange termijn fysieke transmissierechten voor de Channel regio
25 februari - 25 maart 2019 Raadpleging Gesloten

Beslissende elementen inzake de voorziene ontwikkelingen in het tariefvoorstel 2020-2023

13 februari - 13 maart 2019 Raadpleging Gesloten

Openbare raadpleging over de gegevens die worden gebruikt voor de studie naar de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit van het Belgische elektriciteitssysteem 

21 januari - 11 februari 2019 Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over de procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2019-2020  17 december - 25 januari 2018 Raadpleging Gesloten
Consultatie betreffende aternatieve day-ahead allocatie- en nominatieregels voor de BE-GB grens voor het geval dat GB de interne energiemarkt zou verlaten   16 november - 14 december 2018 Raadpleging Gesloten
Formele publieke consultatie over implementatieplan voor de evolutie naar een dagelijkse aankoop of mFRR 09 november - 05 december 2018 Raadpleging  Gesloten
Implementatie plan voor het nieuwe aFRR design en de afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten 09 november - 05 december 2018 Raadpleging Gesloten
Formele publieke consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde wijzigingen aan de Marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuuronevenwichten 15 oktober - 22 oktober 2018 Raadpleging Gesloten
Federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet (110kV tot 380 kV) met betrekking tot de periode 2020-2030 15 oktober - 15 december 2018   Raadpleging   Gesloten
Proposal for the exemption from the obligation to procure upward and downward balancing capacity for aFRR  separately  09 oktober - 10 november 2018 Raadpleging  Gesloten
Publieke consultatie in het kader van het netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (NC ER) 08 oktober - 19 november 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over hersteldiensten 08 oktober - 19 november 2018 Raadpleging Gesloten
Publieke raadpleging over EBGL artikel 29(3) 13 september - 13 november 2018  Raadpleging  Gesloten
Publieke raadpleging over EBGL artikels 30(1) en 30(3)  13 september - 13 november 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over het design van de ondersteunende dienst voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen 10 september - 05 oktober 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over het gemeenschappelijke voorstel voor gecoordineerde redispatching en compensatiehandel in de Core Capaciteitsberekeningsregio 05 september - 05 oktober 2018 Raadpleging Gesloten
Openbare raadpleging over het nieuwe aFRR-ontwerp 03 september - 30 september 2018 Raadpleging Gesloten
Strategische Reserves: basisgegevens voor de volumebepaling voor winter 2019-2020  27 augustus - 24 september 2018 Raadpleging Gesloten
Formele openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)  16 augustus - 06 september 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over het voorstel van Elia en Nemo Link Ltd voor Compensatie Regels tussen Elia en Nemo Link Ltd  20 juli - 20 augustus 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie met betrekking tot het voorstel van alle transmissienetbeheerders (TNBs) aangaande de verdere specificatie en harmonisatie van de onbalansverrekening  
16 juli - 28 september 2018  Raadpleging  Gesloten
Formele Raadpleging met betrekking tot de operationele overeenkomst voor het LFC-BLOK  10 juli - 21 augustus 2018 Raadpleging Gesloten
Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht  28 juni - 18 juli 2018  Raadpleging  Gesloten
Formele publieke consultatie met betrekking tot de studie “Study on the evolution towards a daily procurement of mFRR” 22 mei - 15 juni 2018  Raadpleging Gesloten
Wijzigingen ARP-contract 08 mei - 03 juni 2018  Raadpleging Gesloten
Publieke consultatie over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2019-2020  23 april 2018 -  21 mei 2018 Raadpleging   Gesloten
Publieke consultatie van het Contract ELIA-Supplier for the Exchange of Data Related to the Transfer of Energy  20 april 2018 - 11 mei 2018   Raadpleging    Gesloten  
Publieke consultatie van het General Framework van het product Tertiary Control Non-Reserved Power (Bidladder) 20 april 2018 - 11 mei 2018  Raadpleging    Gesloten
Formele publieke consultatie betreffende een studie over ‘Afzonderlijke aankoop van FCR en aFRR producten’ 20 april 2018 - 22 mei 2018  Raadpleging   Gesloten 
Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht  26 maart 2018 - 09 april 2018  Raadpleging  Gesloten 
BRP-Contract  15 maart 2018 – 15 mei 2018  Raadpleging    Gesloten  
BSP Contracten  15 maart 2018 – 15 mei 2018 Raadpleging   Gesloten 
Voorstel voor een aangepast Federaal Technisch Reglement   15 maart 2018 – 16 april 2018  Raadpleging  Gesloten
Voorstellen voor 'Algemene eisen RfG, DCC, HVDC en Opslag'  15 maart 2018 – 23 april 2018  Raadpleging  Gesloten  
Publieke consultatie aangaande het voorstel van alle TNB’s voor het implementatiekader voor een Europees platform voor onbalansnetting 15 januari 2018 - 15 maart 2018 Raadpleging Gesloten

Openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel van het FCR Cooperation marketontwerp

15 januari 2018 - 15 februari 2018 Raadpleging Gesloten