Openbare raadpleging over de gegevens die worden gebruikt voor de studie naar de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit van het Belgische elektriciteitssysteem

Elia lanceert een openbare raadpleging over de assumpties en inputgegevens die zullen worden gebruikt in het kader van de studie naar de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit van het Belgische elektriciteitssysteem dat het om de twee jaar zal uitvoeren.

Het doel van deze raadpleging is om eventuele opmerkingen van marktpartijen over deze gegevens te ontvangen alsook eventuele sensitiviteiten ten aanzien van het basisscenario te suggereren.

De raadplegingsperiode loopt van maandag 21 januari 2019 tot 11 februari 2019, 18.00 uur.

Voor raadpleging voorgelegde documenten: XLS.

In totaal ontving Elia feedback van 7 stakeholders (waarvan 2 vertrouwelijk):

Elia publiceert vandaag een samenvatting van de feedback die het heeft ontvangen. Zo kan Elia de marktpartijen informeren over alle ontvangen reacties, alsook de antwoorden op de ontvangen reacties.

Document: consultatierapport (in het Engels)