Openbare raadpleging over de gegevens die worden gebruikt voor de studie naar de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit van het Belgische elektriciteitssysteem

Elia lanceert een openbare raadpleging over de assumpties en inputgegevens die zullen worden gebruikt in het kader van de studie naar de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit van het Belgische elektriciteitssysteem dat het om de twee jaar zal uitvoeren.

Het doel van deze raadpleging is om eventuele opmerkingen van marktpartijen over deze gegevens te ontvangen alsook eventuele sensitiviteiten ten aanzien van het basisscenario te suggereren.

De raadplegingsperiode loopt van maandag 21 januari 2019 tot 11 februari 2019, 18.00 uur.

Voor raadpleging voorgelegde documenten: XLS.