Beslissende elementen inzake de voorziene ontwikkelingen in het tariefvoorstel 2020-2023

Publieke consultatie over het voorstel van Elia met betrekking tot de beslissende elementen inzake de voorziene ontwikkelingen in het tariefvoorstel voor de periode 2020-2023

In overeenstemming met de Overeenkomst inzake de procedure voor de indiening en voor de goedkeuring van tariefvoorstellen en wijzigingen van tarieven en tarifaire toeslagen, zoals overeengekomen tussen en getekend door de CREG en Elia op 6 februari 2018, is Elia belast met het organiseren van een openbare raadpleging van de betrokken elektriciteitsbedrijven, dit voorafgaand aan de invoering van het tariefvoorstel voor de periode 2020-2023.

Dit tariefvoorstel moet worden opgesteld in overeenstemming met de tariefmethodologie 2020-2023 zoals door de CREG aangenomen op 28 juni 2018. Voor uw informatie, vindt u de officiële CREG-publicatie.

 

Consultatie documenten:

Documenten die voor liggen ter consultatie:

 

Consultatie periode:

Deze publieke consultatie heeft als doel om de eventuele opmerkingen te verkrijgen van de betrokken marktspelers.

De consultatieperiode loopt van woensdag 13 februari tot en met woensdag 13 maart 2019.

In het kader van deze formele raadpleging voorziet Elia een toelichting tijdens de plenaire vergadering van de Elia Users' Group op donderdag 14 februari 2019.

Vragen betreffende de voorliggende documenten kunnen verstuurd worden naar het volgende emailadres: Consultations@elia.be