Openbare raadpleging over de regels voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit in het Channel regio (Channel Splitting Rules)

Openbare raadpleging over de regels voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit in het Channel regio (Channel Splitting Rules)

Na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van een richtsnoer inzake de toewijzing van capaciteit op termijn (de FCA-verordening) hebben alle transmissiesysteembeheerders van het Channel Regio een voorstel ingediend voor de methodologie voor de opsplitsing van lange termijn capaciteit overeenkomstig artikel 16 van de FCA-Verordening.

De raadpleging loopt van 15 maart tot 15 april 2019 .

De geraadpleegde documenten, het antwoordformulier en de relevante achtergrondinformatie zijn te vinden op de website van Entso-e: https://consultations.entsoe.eu/markets/channel-splitting-rules-in-accordance-fca-art16/ .