Publieke consultatie met het oog op de indiening van een algemeen afwijkingsverzoek ten opzichte van de verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG)

Publieke consultatie met het oog op de indiening van een algemeen afwijkingsverzoek ten opzichte van de verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (“RfG”)

Deze netcode bepaalt dat alle elektriciteitsproducenten met een spanning op het aansluitingspunt van 110 kV of hoger moeten voldoen aan de eisen die voor productie-eenheden type D gelden. Zoals eerder al aangekondigd, neemt Elia zich voor een algemeen afwijkingsverzoek in te dienen met als doel de eisen voor deze eenheden te beperken tot de eisen die gelden voor eenheden type A wanneer hun vermogen maximaal 1 MW bedraagt en tot de eisen die gelden voor eenheden type B wanneer hun vermogen 1 tot 25 MW bedraagt.

Elia vraagt de producenten om technisch-financiële argumenten te bezorgen die in het voordeel spreken van een dergelijke afwijking, zodat de kosten-batenanalyse vervolledigd kan worden.

 

Consultatie documenten:

Documenten die voor liggen ter consultatie:

 

De consultatie loopt van 23 april 2019 tot 22 mei 2019.