Een publieke consultatie betreffende de methodologie voor een gecoöptimaliseerd proces voor de toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit voor het uitwisselen van balanceringsenergie of het delen van reserves

Een publieke consultatie betreffende de methodologie voor een gecoöptimaliseerd proces voor de toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit voor het uitwisselen van balanceringsenergie of het delen van reserves

In overeenstemming met artikels 10 en 40, van de verordening (EU) 2017/2195 van de commissie van 23 november 2017 tot ontwikkeling van een richtsnoer voor elektriciteitsbalancering (EBGL), organiseren de verantwoordelijke TSOs een publieke consultatie betreffende de ontwikkeling van een methodologie voor een gecoöptimaliseerd proces voor de toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit voor het uitwisselen van balanceringsenergie of het delen van reserves.

De raadpleging loopt van 15 mei 2019 tot 31 juli 2019 en is toegankelijk op de site van ENTSO-E via de volgende link: artikel 40.