Public consultation on methodology for DGO allocation estimation on real-time

Publieke consultatie inzake de methodologie om de DGO allocatievolumes in te schatten in real time

In 2017 heeft ELIA een studie gerealiseerd mbt het inschatten van het onevenwicht van de BRPs in near real time. Deze studie werd uitgevoerd in het kader van de discretionaire incentives voor 2017. In deze studie werd een Proof of Concept (PoC) ontwikkeld. De behaalde resultaten met deze PoC en de besluiten van de studie werden aan de CREG overgemaakt eind 2017.

Op basis van voormelde studie in 2017 heeft de CREG op 28/6/2016 beslist om de publicatie, vanaf 1/1/2020, van de inschatting van de DGO allocatievolumes naar de BRPs op te nemen in de discretionaire incentives van 2019. Deze discretionaire incentive bevat daarnaast de vraag naar voorstellen van verbetering van de methodologie om deze DGO allocatievolumes in real time in te schatten alsook een planning voor de implementatie van deze verbeteringen. Deze voorstellen dienen ingediend te worden bij de CREG vóór 31/12/2019.

Voorafgaand deze indiening bij de CREG dienen deze voorstellen publiek geconsulteerd te worden met de marktspelers. Bijgevolg houdt ELIA deze publieke consultatie om deze voorstellen van verbetering van de berekeningsmethode te delen met en de mening van de marktspelers te ontvangen met betrekking tot deze voorstellen.

Consultatiedocument, enkel in Engels beschikbaar.

De consultatieperiode loopt van 8 juni 2019 tot en met 8 juli 2019, 18u.


*
*
U zal eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invult. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Bijna gedaan...

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op "Verzenden" geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te nemen in onze resultaten. Nadat u op "Verzenden" geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoord te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*