Openbare raadpleging over de berekeningsmethodologie voor de lange termijn marktcapaciteiten in de Core regio

Openbare raadpleging over de berekeningsmethodologie voor de lange termijn marktcapaciteiten in de Core regio

Na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van een richtsnoer inzake de toewijzing van capaciteit op termijn (de FCA-verordening) hebben alle transmissiesysteembeheerders van de Core Regio een voorstel ingediend voor de methodologie voor de berekening van de lange termijn marktcapaciteiten overeenkomstig artikel 10 van de FCA-Verordening.

De raadpleging loopt van 10 juni tot 10 juli 2019 .

De geraadpleegde documenten, het antwoordformulier en de relevante achtergrondinformatie zijn te vinden op de website van Entso-e: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ccr-ltccm/consult_view/.