Formele publieke consultatie met betrekking tot de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht

Formele publieke consultatie met betrekking tot de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht

Elia start vandaag, dinsdag 18 juni 2019, een formele publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht. De voorgestelde wijzigingen in de Regels voor organisatie van de Energieoverdracht hebben betrekking tot de inclusie van een nieuw “pass-through” regime voor alle niet-CIPU-eenheden, zowel diegene met een netto-afname als netto-injectie, en voor de volgende marktsegmenten:

  1. Het marktsegment van mFRR (gereserveerd en niet-gereserveerd);
  2. Het marktsegment van aFRR;
  3. Het marketsegment van SDR

Dit regime is automatisch van toepassing op alle leveringspunten waarvoor de netgebruiker een “pass-through” contract heeft ondertekend. Deze consultatie heeft als doel opmerkingen van de marktspelers te ontvangen die zij zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen.

De consultatieperiode loopt van dinsdag 18 juni tot dinsdag 16 juli 2019.

Documenten ter inzage ingediend:

Zoals hierboven vermeld, kunnen reacties worden ingediend tot dinsdag 16 juli 2019 via het formulier op onze website. Al uw vragen kunnen worden gericht aan BMMconsult@elia.be

Elia zal vervolgens een consultatierapport opstellen dat voor alle marktspelers openbaar zal worden gemaakt. Degenen die dat wensen, kunnen vragen dat hun reactie vertrouwelijk wordt behandeld in dit consultatierapport.

Formulier:


*
*
U zal eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invult. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Bijna gedaan...

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op "Verzenden" geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te nemen in onze resultaten. Nadat u op "Verzenden" geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoord te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*