2016 – Design voorstel voor het piloot project BidLadder

In geval van een resterend onevenwicht binnen de Belgische regelzone doet Elia, via de “balancing markt” beroep op zowel gereserveerd (zoals de R3 Productie, R3 DP of ICH contracten) als niet gereserveerd vermogen (de zogenoemde “vrije biedingen”). Op heden kunnen deze vrije biedingen enkel worden geleverd door resterende flexibiliteit op grote productie eenheden (de zogenoemde “CIPU eenheden”). Elia heeft als ambitie om de mogelijkheid om vrije biedingen aan te bieden op de balancing markt ook open te stellen voor flexibiliteit aanwezig bij netgebruikers, aggregatoren en kleinere productie-eenheden.

Om dit te realiseren zette Elia het piloot project BidLadder op met als doel om vanaf 30 juni 2017 een biedplatform aan te bieden aan alle marktpartijen, eerst voor de levering van flexibiliteit in de balancing markt via de leveringspunten van het Elia-net, en eventueel later - na overleg met de DNB’s –via de leveringspunten die op het distributienet zijn aangesloten. 

Deze openbare raadpleging heeft betrekking op het designvoorstel voor een pilootproject BidLadder met inbegrip van een oplossing voor “Transfer of Energy” (ToE). In een designnota beschrijft Elia dit piloot project BidLadder, inclusief een concrete oplossing om het  zogenoemde mechanisme van de Transfer of Energy te regelen. Deze oplossing die voortbouwt op de conclusies van de CREG over het Transfer of Energy mechanisme in haar studie 1459, maakt het mogelijk dat netgebruikers, via een zogenoemde Flexibility Service Provider, hun flexibiliteit eenvoudig kunnen vermarkten zonder hiervoor voorafgaande afspraken te moeten maken met hun leverancier of zonder dat ze hiervoor evenwichtsverantwoordelijke moeten worden op hun toegangs/leveringspunt.

De marktpartijen hebben reeds via verschillende interacties hun opmerkingen en suggesties kunnen overmaken. Een voorlopig laatste interactie betreft deze consultatie. Marktpartijen worden gevraagd om opmerkingen en suggesties te formuleren, in het bijzonder over deel 2 (beschrijving biedplatform “BidLadder” met rol van de Flexibility Service Provider), deel 3 (marktmodel met energieoverdracht) en deel 4 (contractueel kader voor deelname aan BidLadder). Ook vraagt Elia expliciet aan de marktspelers om zich uit te spreken over de wenselijkheid van de bijkomende functionaliteiten m.b.t. de combinatie van BidLadder en R3 (cf. 2.2.1.4.).

Het is belangrijk om op te merken dat alle opmerkingen openbaar gemaakt zullen worden aan het einde van de consultatie tenzij de confidentialiteit ervan meegedeeld wordt door de respondent.

Stakeholders hebben een periode van 4 weken om hun opmerkingen te bezorgen. De reacties dienen ingediend te worden ten laatste 8 september 2016 om 18u00.

Na deze periode zal Elia de diverse opmerkingen consolideren en deze op haar website plaatsen. Aan de hand van een consultatieverslag wordt het antwoord van Elia op de geformuleerde opmerkingen weergegeven. Dit consultatieverslag wordt ook gepubliceerd op de website en zal bovendien in detail toegelicht worden tijdens de Task Force BidLadder van begin oktober.

Opmerkingen met betrekking tot zaken die niet binnen de scope van deze raadpleging vallen, zullen niet in rekening gebracht worden door Elia.

De verschillende reacties moeten via e-mail worden verzonden naar het volgende adres: usersgroup@elia.be.

Het consultatiedocument kan via volgende link gedownload worden.

After the consultation, Elia processed the contributions received from the stakeholders into a final design note. A consultation report summarizes the contributions received and Elia’s reactions. The following documents are available:
*
*
Jullie zullen eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invuld. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Reeds gedaan

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op “Submit Response (antwoord indienen) geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te rekenen in onze resultaten. Nadat u of Submit geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoorden te wijzigen.

Antwoord confidentieel?

Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*