2017 - Strategische reserves : methodologie, hypothesen en data voor de bepaling van het volume

In het kader van het proces van de volumebepaling van de strategische reserve, organiseert Elia een openbare raadpleging over de methodologie en de basisgegevens die gebruikt zullen worden.

Het onderstaande consultatie document beschrijft de methodologie en verklaart de verschillende veronderstellingen en gegevensbronnen die gebruikt zullen worden voor de inschatting van het volume nood van de strategische reserve voor de winter 2018-19. Een bijkomende raadpleging over de ruwe gegevens voor de berekening zal plaatsvinden wanneer de gegevens in het bezit van Elia zullen zijn (vanaf midden augustus).

De raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode liep van maandag 24 april tot maandag 22 mei 2017, 18:00.

Document dat ter consultatie voorgelegd was:

Description of the methodology, assumptions and data for determining the volume of strategic reserves for the winter 2018-19  (in het Engels)

In totaal heeft Elia feedback ontvangen van 2 marktpartijen:

In dit consultatieverslag publiceert Elia een samenvatting (in het Engels) van de ontvangen reacties op de consultatie publiceren in een consultatierapport om de marktpartijen te informeren over alle ontvangen reacties en om haar antwoorden te geven op deze reacties. Dit zal ook gepresenteerd worden in de Task Force “Implementation Strategic Reserves”.