Publieke consultatie in het kader van Commissie Verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet

Op 24 november 2017, heeft de Europese Commissie de Verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (NC ER) gepubliceerde. Elia heeft deze officiële publieke consultatie van de stakeholders georganiseerde in overeenstemming met NC ER, waarin Elia wordt verplicht om vóór 18 december 2018 verschillende documenten voor te leggen voor goedkeuring door de regelgevende instanties na publieke consultatie.

De volgende documenten waren tussen 8 Oktober en 19 November beschikbaar voor consultatie:

  • Regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten (beschikbaar in Engels hier).
  • Voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis (beschikbaar in Engels hier).

Een verklarende nota (beschikbaar in Engels hier) zet de beweegredenen voor deze documenten uiteen evenals de redenen waarom Elia heeft besloten om geen “Voorwaarden om op te treden als aanbieder van beschermingsdiensten op contractbasis” te publiceren.

Elia heeft reacties van de twee volgende stakeholders gekregen:

Elia heeft, in een consultatie feedback document, de reactie van de stakeholders samengevat en alle commentaren beantwoord (beschikbaar in het Engels hier). Als gevolg, heeft Elia bovengenoemde documenten zodoende aangepast.

De nieuwe versies zijn hier beschikbaar:

  • Regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten
  • Voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis