2015 - Verduidelijking bij de gehanteerde volume berekeningen van de Strategische Reserve verstrekt tijdens de samenkomst van het ‘Belgian Grid’ en dit als inleiding van de aanstaande ‘Task Force Implementation of Strategic Reserves’ 2016/2017

Bijliggend vindt U de 4 reacties die we ontvangen hebben van onze stakeholders op de consultatie 'Transparency in the calculation of volume of Strategic Reserves' winter 2016/2017, die Elia gepresenteerd heeft tijdens de samenkomst van de Belgian Grid werkgroep van 1ste juni 2015.
  1. Reactie en feedback vanwege ANODE ontvangen 
  2. Reactie en feedback vanwege FEBEG ontvangen (in het Engels)
  3. Reactie en feedback vanwege Febeliec ontvangen (in het Engels)
  4. Reactie en feedback vanwege REstore ontvangen (in het Engels)

Onderstaand document voorziet in een bijkomende toelichting bij alle reacties ontvangen van de stakeholders  in het kader van een eerste publieke consultatie rond de volume berekening  voor de strategische reserve. Elia heeft de verschillende suggesties bekeken en het merendeel van de suggesties meegenomen in de volumeberekening en het bijhorende rapport voor de winter 2016-17. 

Toelichting bij reacties van stakeholders

De volledige bevoorradingszekerheidsstudie voor België: nood aan strategische reserve voor de winter 2016-17  is nu beschikbaar.