Openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel van het FCR Cooperation marketontwerp

De Frequency Containment Reserve (FCR) Cooperation kondigt een openbare raadpleging aan voor de stakeholders met betrekking tot het ontwerpvoorstel van het FCR cooperation marktontwerp, in navolging van artikel 10 van de verordening voor elektriciteitsbalancering (“guideline on electricity balancing” of “GLEB”). Artikel 33 van de GLEB bepaalt dat TSO’s die balanceringscapaciteit uitwisselen een voorstel moeten ontwikkelen voor de opstelling van gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en procedures voor de uitwisseling en aankoop van balanceringscapaciteit. Het ontwerpvoorstel wordt gepubliceerd op de FCR Cooperation’s website en zal geconsulteerd worden onder de voorwaarden van het bovengenoemde artikel.

Het voorgestelde marktontwerp omvat een beschrijving van het huidige marktontwerp van de FCR-cooperation samen met een TSO-voorstel over wijzigingen in het marktontwerp. Het ontwerpvoorstel houdt rekening met de verschillende standpunten die voortvloeiden uit de vorige raadpleging, zoals beschreven in het TSO Concalusion document.

De openbare raadpleging heeft een duurtijd van één maand, overeenkomstig artikel 10 van de GLEB en is gepland van 15 januari 2018 tot en met 15 februari 2018.

Antwoorden kunnen alleen worden ingediend via de ENTSO-E consultatie interface op de website van de FCR Cooperation’s website. Het FCR ontwerpvoorstel en de consultatie interface worden gepubliceerd op de ENTSO-E consultatie website.

In geval van vragen met betrekking tot de openbare raadpleging, gelieve contact op te nemen met uw lokale TSO afgevaardigde.