2018 - Wijzigingen ARP-contract

Formele consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract

Elia start vandaag, 8 mei 2018 een formele publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot het voorstel van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract).

De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met de volgende thema’s:

- De toevoeging van de modaliteiten voor een specifieke Toegangsverantwoordelijke die verantwoordelijk zal zijn voor het onevenwicht gelinkt aan een Offshore Interconnector
- De ingebruikname van een nieuwe grens tussen de Belgische Scheduling Area en de Britse Scheduling Area naar aanleiding van de nieuwe Offshore Interconnector tussen België en Groot-Brittannië
- Wijzigingen in het ARP contract naar aanleiding van de vraag van de CREG vermeld in zijn beslissing (B) 1471
- De harmonisatie van de Baseline van alle SDR-producten voorzien door de Functioneringsregels voor de Strategische reserve vanaf 1 November 2018

Bovendien, stelt Elia enkele verbeteringen aan het ARP-contract voor om het zo inovereenstemming te brengen met de huidige procedures.

Consultatiedocumenten:

Raadplegingsperiode:

Deze openbare raadpleging had als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract liep van 8 mei tot en met 3 juni 2018.

Vragen en/of opmerkingen betreffende de voorliggende documenten konden worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: Consultations@elia.be

 

Het consultatierapport kan geraadpleegd worden via de volgende link: 

 
Ontvangen reacties: