Publieke consultatie van het Contract ELIA-Supplier for the Exchange of Data Related to the Transfer of Energy

In overeenstemming met CREG-Besluit 1677 van 15 maart 2018 en de Regels voor de Organisatie van de Overdracht van Energie (zoals voorgelegd aan de goedkeuring door de CREG) lanceerde Elia, maandag 23 april 2018, een formeel overleg over het Contract ELIA-Supplier for the Exchange of Data Related to the Transfer of Energy.

Dit contract legt de modaliteiten vast voor de communicatie van flexibiliteitsgegevens met betrekking tot elk toegangspunt opgenomen in de portefeuille van de Leverancier waarvoor een Energieoverdracht van toepassing is.

U werd daarom vriendelijk verzocht om vóór 11 mei EOB opmerkingen en/of vragen in te dienen op de volgende adressen: amandine.leroux@elia.be en contracting_as@elia.be. De mogelijkheid bestond om de naam van het bedrijf en/of uw opmerking als vertrouwelijk te laten beschouwen, door middel van dit mee te geven in uw antwoord op de raadpleging.

Document voor raadpleging:

  • Contract ELIA-Supplier for the Exchange of Data Related to the Transfer of Energy (PDF in het Engels)

 

Documenten na raadpleging:


In het totaal ontving Elia feedback van 2 marktpartijen, beide werden als niet-vertrouwelijke opgegeven:

  • FEBEG
  • FEBELIEC

In dit consultatierapport (in het Engels) publiceert Elia alle reacties van de marktpartijen en haar antwoorden om de marktpartijen te informeren. De finale versie van het ELIA-Supplier Contract kan u hieronder terugvinden: