Formele openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)

Vandaag, augustus 16, 2018 lanceert Elia de formele openbare raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel voor het contract van de toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract). Ze nodigt de betrokken marktpartijen om te reageren op dit voorstel. De voorgestelde wijzigingen in het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met de uitbreiding van het toepassingsgebied van de energieoverdracht naar het marksegment van gereserveerd tertiair regelvermogen (eind 2018) en SDR (winterperiode 2019-2020)
Bovendien, stelt Elia enkele verbeteringen aan het ARP-contract voor, gericht op de modernisering van de uitwisseling van contactinformatie.

Consultatiedocumenten:

Raadplegingsperiode:

Deze openbare raadpleging heeft als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.
De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract loopt van 16 augustus tot en met 6 september 2018.

 Vragen en/of opmerkingen betreffende de consultatieprocedure kunnen worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: Consultations@elia.be.