Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve voor winter 2018-2019

In afwachting van een instructie van de Minister voor het aanleggen van een bepaald volume van Strategische Reserve conform art. 7 quater van de Elektriciteitswet, lanceert Elia een openbare raadpleging over de "Procedure voor Aanleg van Strategische Reserve" voor een inwerkingtreding ten laatste op 15 februari 2018.

De raadpleging was bedoeld om eventuele opmerkingen van de marktdeelnemers te ontvangen. De consultatieperiode liep van dinsdag 19 december 2017 tot vrijdag 26 januari 2018, 18:00.

Document dat ter consultatie voorgelegd werd:

De consolidatie door Elia van de verschillende opmerkingen vond plaats na 26 januari 2018. Alle opmerkingen en feedback van de marktspelers, met vermelding van hun naam, werden gepubliceerd op de Elia website, behoudens expliciete vermelding dat de bijdrage als vertrouwelijk dient beschouwd te worden.

Het antwoord van Elia en het al dan niet opnemen van de opmerkingen werden gepubliceerd in een consultatieverslag en zijn gepresenteerd in de Task Force "Implementatie Strategische Reserves" op 8 februari 2018.

In totaal heeft Elia feedback ontvangen van 4 marktpartijen, waarvan allemaal non-confidentieel waren:

In dit consultatieverslag publiceert Elia een samenvatting (in het Engels) van de ontvangen reacties op de consultatie om de marktpartijen te informeren en om haar antwoorden te geven. Dit werd ook gepresenteerd in de Task Force “Implementation Strategic Reserves” op 8 februari 2018.